fbpx
https://rootavor.com/wp-content/uploads/2019/10/2האם-נשים-של-בוקר-נמצאות-בסיכון-מופחת-לחלות-בסרטן-השד.jpg

האם “נשים של בוקר” נמצאות בסיכון מופחת לחלות בסרטן השד?

ממצאי מחקר שהתפרסם באחרונה בכתב העת המדעי BMJ מעלים אפשרות לקשר בין הרגלי השינה אצל נשים שונות לבין הסיכון להתפתחות סרטן השד. במחקר נמצא כי אצל נשים שהוגדרו כ”טיפוס של בוקר” חלה הפחתה של הסיכון לחלות בסרטן השד בכ-40% לעומת נשים שאופיינו כ”ציפורי לילה”. והיכן מזנק הסיכוי לחלות פי ארבעה?

1האם נשים של בוקר נמצאות בסיכון מופחת לחלות בסרטן השד

Photo by Fernando Brasil on Unsplash

סרטן השד הוא אחד מסוגי הסרטן הנפוצים ביותר בקרב נשים. מרבית הנשים שחלו בסרטן השד הן מעל גיל 50, אבל יש לא מעט נשים צעירות יותר שאובחנו עם המחלה. ההערכות הן כי אחת מכל שמונה נשים תפתח סרטן שד במהלך חייה.

מחקרים שנערכו לאורך השנים מצאו גורמים מסוימים שמגדילים את הסיכון להתפתחות סרטן השד -היסטוריה משפחתית, גנטיקה וגיל התבגרות מוקדם הם רק חלק מגורמי הסיכון. בעוד שעל גורמי סיכון אלה אין שליטה, מחקרים מצאו גורמי סיכון נוספים שקשורים לאורח חיים שעלולים להגדיל את הסיכוי לחלות בסרטן השד אחרי גיל המעבר כמו שימוש מופרז באלכוהול, חוסר בפעילות גופנית ועודף משקל.

במגזין של “עמינח” מצאנו מחקר מאוניברסיטת בריסטול באנגליה, שפורסם באחרונה בכתב העת המדעי  BMJומצא גורם סיכון מעניין נוסף – בקרב נשים שהוגדרו על פי דפוסי פעילותן כ”טיפוס של בוקר”, נמצאה הפחתה של הסיכון לחלות בסרטן השד בכ-40% לעומת נשים שאופיינו כ”ציפורי לילה”. מתוצאות המחקר עלה גם כי שינה ארוכה של מעל 7-8 שעות שמומלצות בלילה, מגבירה ב-20% את הסיכון ללקות במחלה. במחקר נבדקו נתוניהן של יותר מ-400,000 נשים.

החוקרים ציינו מגבלות מסוימות של המחקר: כך, למשל, המחקר הסתמך בחלקו על מדדי שינה שדווחו על-ידי הנשים והוגבל רק לנשים ממוצא אירופי, ולכן ייתכן כי הממצאים אינם חלים על קבוצות אחרות. מחברי המחקר גם טענו כי ההבדלים היו בקצוות הקיצוניים של הסקאלה, וכי ככל הנראה היקף ההשפעה יהיה קטן מזה של גורמי סיכון אחרים הידועים לסרטן השד, כמו עודף משקל וצריכת אלכוהול.

עם זאת, החוקרים השתמשו בכמה שיטות כדי להעריך את הנתונים ולקחו בחשבון גורמי סיכון קבועים ואפשריים. התוצאות נותרו ברובן ללא שינוי גם לאחר ניתוחי רגישות נוספים.

האם עבודה בלילה מגבירה את הסיכון לסרטן השד?

המחקר מאוניברסיטת בריסטול אינו הראשון שבחן את הקשר בין שינה להתפתחות סרטן השד. מחקרים נוספים שנערכו בעבר בחנו את הקשר בין עבודה במשמרות לילה לסרטן השד. כך למשל במחקר שנערך בדנמרק ופורסם ב-2012 בכתב העת Occupational and Environmental Medicine נמצא כי עבודה במשמרות לילה קשורה לסיכון מוגבר לסרטן השד.

המחקר נעזר בנתונים של יותר מ-18,500 נשים שעבדו בצבא דנמרק בשנים 1964-1999. לאחר מיון ובדיקה נמצאו 141 נשים שחלו בסרטן השד, שמילאו שאלונים מפורטים על העבודה ואורח החיים שלהן. מניתוח הנתונים עלה כי עבודה במשמרות לילה נקשרה לעלייה של 40% בסיכון לסרטן השד. עוד עלה מהנתונים כי נשים שעבדו במשמרות לילה וטענו כי הן “טיפוס של בוקר” היו בעלות סיכון גבוה פי 4 בהשוואה לאלה שלא עבדו בלילות. למחקר מדנמרק הצטרפו מחקרים נוספים שבחנו את הנושא והגיעו למסקנות דומות.

לטענת המומחים, הקשר בין עבודה במשמרות לילה לסרטן השד עשוי להיות טמון בהפרעה לשעון הביולוגי ובחשיפה לאור בשעות הלילה, שמפחיתה את הפקת הורמון המלטונין שעשוי להגן מפני סוגים מסוימים של סרטן.

הממצאים אולי אינם חד-משמעיים – מחקר מקיף שפורסם השנה בכתב העת הבריטי לסרטן, ובחן נתונים של יותר מ-100 אלף נשים, מטיל ספק באפשרות שדפוסי התפקיד של נשים בעבודה מגדילים את הסיכון לחלות בסרטן השד – אך עם זאת, גם הוא מדגיש כי משמרות לילה עדיין עלולות להשפיע לרעה על הבריאות.

כך או אחרת, התרומה של המחקר מאוניברסיטת בריסטול ושל המחקרים שבחנו את ההשפעה של עבודה במשמרות לילה להתפתחות סרטן השד היא בזיהוי הצורך במחקר עתידי שיבחן כיצד אפשר להפחית את הלחץ על השעון הביולוגי שלנו כדי לשמור על בריאות טובה, ואיך לפתח אסטרטגיות חדשות מותאמות אישית להפחתת הסיכון למחלות.

בתמונה למעלה: Photo by A. L. on Unsplash

;