fbpx

רטינותפיה סוכרתית היא מגיפה!

רטינופתיה סוכרתית (DR) היא הסיבה המרכזית לעיוורון בקרב מבוגרים בארצות הברית. המחקרים האחרונים על מחלות עיניים שקשורות בסוכרת התפרסמו בשנת 2004, מאז גברה שכיחותה והיא הפכה למגיפה בארה”ב.

בשנתיים האחרונות עקבו חוקרים אחרי נתונים של בריאות העיניים בארצות הברית ומצאו ששכיחות מחלות העיניים הנובעות מסוכרת גבוהה מאוד וראו שמבין הפרעות הראייה הנפוצות זו אחת המחלות שסובלים ממנה הכי הרבה.

לטענתם, חולה סוכרת הוא מי שיש לו רמת אמוגלובין A1c של לפחות 6.5%, נוטל באופן קבוע אינסולין או שאיש מקצוע מתחום הבריאות אמר לו שהוא חולה בסוכרת. DR  היא מחלה שנגרמת מסוכרת, והיא פוגעת בכלי הדם בעין. בשלב מתקדם יותר של המחלה, יגדלו בעין כלי דם לא תקינים ויחמירו את מצב הראייה.

צוות המחקר העריך ש–9.6 מיליון בני אדם בארצות הברית סובלים מרטינופתיה סוכרתית  ו-1.84 מיליון סבלו מרטינופתיה סוכרתית חמורה בשנת 2021.

לטענתם, מספר האנשים בארה”ב בני 20 ומעלה שרמת המוגלובין A1c עומדת על 7% עלה. מגמה זו מובילה לכך שצריך לראות ברטינופתיה הסוכרתית מגפה.

לאנשים כהי עור או היספנים סיכוי גבוה יותר לסבול מרטינופתיה סוכרתית מאשר לאנשים לבנים. הסיבות לכך נובעות ממודעות שונה למדד הגלקימי, מגיל האבחון של המחלה או מאיכות הטיפול שמקבלים החולים בהתאמה למקום מגוריהם או למצבם הכלכלי.

המחלה נפוצה יותר עם עליית גיל החולים בסוכרת (13%), אבל פחות בקרב זקנים, כיוון שהיא תסמין של סוכרת חמורה שמובילה לתמותה מוקדמת (1.41%).

מספרים אלה מצביעים על הצורך בחלוקת משאבי הבריאות הציבורית ובהתערבות מרכזית כדי לתת מענה לאוכלוסיות שנמצאות בסיכון גבוה יותר לDR, ועל הדחיפות במתן קדימות לתוכניות מניעה של רטינופתיה סוכרתית בארצות הברית.

רטינופתיה סוכרתית נפוצה בקרב 13% מחולי סוכרת בגילאי 25 ומטה ומאובחנת ביותר מ–10% מהילדים חולי הסוכרת. נתון זה מחייב מודעות גבוהה למצב הראייה של ילדים חולי סוכרת ופיתוח תוכניות למניעה.

שכיחות המחלה משקפת את התיעדוף שעושה המדינה ואת איכות הטיפול בחולים.

איסוף הנתונים על החולים יסייע לרשויות ולמערכות הבריאות המקומיות לטפל בחולים שנמצאים בסיכון גבוה לעיוורון ולמניעה אפקטיבית של המחלה.

המחקר סיפק את ההערכות העדכניות ביותר בנוגע לאיום על בריאות העיניים בארה”ב, אך גם ציין שתחום זה עבר שינוי בעשרים השנים האחרונות, ובעיקר מאז מחלת הקורונה, שהעלתה את מספר החולים בסוכרת.

לסיכום

רטינופתיה סוכרתית היא מחלה שמסכנת את הראייה וככל שמספרי החולים בסוכרת עולים, כך גם עולה מספר האנשים שבסיכון לעיוורון.

למידע נוסף אודות רטינופתיה סוכרתית ניתן לבקר באתר האינטרנט של ד”ר גלעד רבינא – אחד מהמומחים בישראל בתחום זה.