fbpx
https://rootavor.com/wp-content/uploads/2020/10/סקר-קורונה-ומצב-כלכלי.jpg

סקר חדש: 76% מהציבור מוטרד מיכולת ההישרדות הכלכלית שלו לאורך זמן

לאחר הסגר השני, אזרחי ישראל מודאגים בעיקר ממצבם הכלכלי. 26.2% מהנשאלים ניצלו את כל מסגרות האשראי בתקופת הקורונה ולא נותרו להם יתרות כספיות

גיל אורלי צילום יחצ

גיל אורלי, מנכ”ל חברת יבולים ועורך הסקר: “יש מגמה ברורה של לחץ ודאגה גוברת של האוכלוסייה בישראל מהעתיד הכלכלי הצפוי להם”

סקר חדש שנערך בימים אלו, בדק את  השלכות המצב של הסגר השני על המצב הכלכלי והלך הרוח של הציבור הישראלי. מהסקר עולה ש-76% מהציבור מוטרד מאפשרות ההישרדות הכלכלית שלו במידה והמצב הנוכחי יימשך או חלילה יחמיר. אחוז דומה מהעונים (76%) היה מעוניין במקור הכנסה נוסף. 34% מהציבור נותרו ללא חסכונות או כסף פנוי.

26.2% מהנשאלים בסקר ניצלו את כל מסגרות האשראי בתקופת הקורונה ולא נותרו להם יתרות כספיות, 38.1% העריכו כי הכסף הקיים ברשותם יספיק לתקופה שבין חודש לשלושה חודשים בלבד, 21.4% השיבו שהסכום שנותר להם יספיק לתקופה שבין שלושה לתשעה חודשים.

כמו כן, ציינו המשיבים לסקר את הנושאים שבהם הם טרודים בימים אלו – 92% מוטרדים בצורך בביטחון פיננסי, 95% מוטרדים במצבם המשפחתי, 84% טרודים במצב הזוגיות שלהם, 77% מוטרדים בנושא הבריאות, 65% טרודים במצב הקריירה שלהם ורק 47% מוטרדים במצב הפוליטי.

מנתוני הסקר עולה כי מידת האמון של האזרח במדינה מתערערת והוא לא מאמין שהמדינה תפתור את הבעיות הכלכליות. עיקר הדאגה מופנה לדאגה הכלכלית, המצב הבריאותי והמצב בתא המשפחתי.

לדברי גיל אורלי, מנכ”ל חברת יבולים, מנטור ליצירת משאבים ומומחה לפתרון משברים כלכליים, הסקר מצביע על מגמה ברורה של לחץ ודאגה גוברת של האוכלוסייה בישראל מהעתיד הכלכלי הצפוי להם.

עוד הוסיף אורלי, כי אנשים רבים הבינו כי המצב הכלכלי החמור מחייב אותם למצוא פתרונות יצירתיים לטווח ארוך בתחום הפיננסים והתעסוקה. העובדה כי המצב הפוליטי אינו מטריד את הציבור בישראל מצביע על הבעת אי אמון במערכת ונטייה למצוא פתרונות עצמיים תוך תהליכי שינוי עצמיים והתאמה למציאות.

הסקר נערך ע”י חברת יבולים, בהשתתפות  220 נשאלים ממגזרים שונים באוכלוסייה.

;